FRA1502 - FRA1502 - Vår 2004 - Universitetet i Oslo